In deze editie:

 • Terugblik Ontdekdezorg week
 • Tussentijdse evaluatie RAAT
 • Subsidie SectorplanPlus: hoe ingezet?
 • Tool WerkUrenBerekenaar en informatie over contractuitbreiding
 • Training EX Uitstroomonderzoek
 • Webinar: digicoaches
 • Zorg voor innoveren: subsidie mogelijk
 • Subsidiewijzer 

Terugblik

Ontdekdezorg week

De online Ontdekdezorg week zit erop! Met ruim 51.000 unieke bezoekers op de campagnewebsite kijken we terug op een geslaagde campagne. Samen organiseerden de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties bijna 900 online activiteiten. Circa 800 zorgorganisaties hebben zich gepresenteerd op de online Ontdekdezorg markt.

Lees meer

Maar liefst 14 organisaties uit onze regio hebben zich op de online Ontdekdezorg markt gepresenteerd. Tijdens 30 activiteiten lieten ze zien wat werken en leren in zorg en welzijn inhoudt. Veel mensen zijn enthousiast gemaakt om een volgende stap te zetten in de zorg.  Geïnteresseerden konden in gesprek gaan met recruiters  en konden deelnemen aan een live rondleiding in een verzorgingshuis. Ook werden informatie- en proeflessen gehouden over BBL-opleidingen en kon men deelnemen aan meet-en-greets en live Q&A’s.

H.M. Koningin Máxima

Kroon op het werk was de betrokkenheid van H.M. Koningin Máxima. Zij sprak met vier zij-instromers in zorg en welzijn en riep mensen die geïnteresseerd zijn in de sector op zich erin te verdiepen. Klik op de afbeelding hiernaast om het gesprek terug te kijken! 

Webinar 'Omscholen naar de zorg'

Het LeerWerkLoket organiseerde het webinar 'Omscholen naar de Zorg'. Lydia Roth-van Baak  vertelde over de verschillende zorgsectoren. Waar zijn tekorten? Hoe kom je aan een leerwerplek? Wat is daarvoor nodig? Ruim 300 geïnteresseerden bekeken het webinar.  Kijk het webinar terug via de afbeelding  hiernaast .

Zichtbaarheid landelijk en regionaal

Landelijk is veel campagne gevoerd voor de Ontdekdezorg week. Vanwege de verkiezingen was een grootschalige 'Ik Zorg' campagne dit jaar helaas niet mogelijk. Regionaal is de Ontdekdezorg week aangekondigd in de huis-aan-huis bladen. Daarnaast hebben we bekendheid gegeven aan de Ontdekdezorg week via social media. De regionale zichtbaarheid is begonnen met Jan die in een interview met 'In de buurt Dordrecht' vertelde hoe zijn overstap naar de zorg anderhalf jaar geleden hem nu bevalt. Het interview is te lezen via onderstaande button.

Zesdaagse 'zorg voor je loopbaan'

Tijdens de week konden bezoekers ook meedoen aan de ‘Zorg voor je loopbaan zesdaagse’. Circa 750 mensen maakten hiervan gebruik. Zes dagen lang hebben zij iedere ochtend een kwartiertje aandacht besteedt aan hun loopbaan.  Met als doel (weer) in zorg en welzijn te komen werken of juist om in zorg en welzijn te blijven werken.

Volgend jaar.......

Nieuwsgierig geworden naar meer terugblik? In ons halfjaarverslag dat in juli uitkomt, worden de regionale cijfers van de Ontdekdezorg week gepresenteerd. De volgende editie van de Ontdekdezorg week vindt plaats van 14 t/m 19 maart 2022. Tot volgend jaar?!

Wat is bereikt?

Tussentijdse evaluatie RAAT

In 2018 sloegen 30 partijen in Zuid-Holland Zuid de handen ineen om samen te werken aan de arbeidsmarktproblematiek binnen zorg en welzijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Nu is er een tussenevaluatie van de RAAT-doelstellingen rondom opleiden en behoud.

Lees meer

Tussentijdse evaluatie RAAT: wat is bereikt?

We zien een toename aan opleidingsplekken in de regio, vooral binnen de bbl-leergang. In de komende jaren moeten we de aandacht voor opleiden vasthouden en ons inzetten om de regionale samenwerking rondom het opleidingsbeleid te versterken. Kijkend naar de mobiliteit in de sector, zien we dat het aantal baanwisselaars binnen de sector behoorlijk wisselt in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd lijkt de uitstroom uit de sector te dalen, op basis van voorlopige cijfers voor 2020. Toch blijven de uitstroomcijfers fors. Inzet op behoud blijft dus van belang om de ongewenste uitstroom te beperken.

Meer lezen over de tussentijdse evaluatie in Zuid-Holland Zuid? Klik op de button hiernaast om naar de factsheet te gaan. 

Hoe ingezet?

Subsidie Sectorplan Plus

Zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid hebben in het eerste jaar (2020) van het vierde tijdvak al ruim 3 miljoen subsidie gerealiseerd. Dit is 45% van de totaal beschikbare subsidie van tijdvak 4, die nog doorloopt t/m augustus 2022. Het merendeel van de 3 miljoen is geïnvesteerd in 550 MBO BBL studies, waaronder de opleiding tot Verpleegkundige en Verzorgende IG. Tegelijkertijd is een deel van de subsidie ingezet voor bij- en nascholingen om (nieuwe) medewerkers toe te rusten om te werken in het primair proces. Bekijk de status van je eigen organisatie via het dashboard van SectorplanPlus. 

Meer uren werken. Wat levert het op?

Tool WerkUrenBerekenaar en informatie over contractuitbreiding

Zorgmedewerkers gaan er vaak (onterecht) vanuit dat het niet loont om meer uren te gaan werken. Mede daardoor blijft een deel van het beschikbare arbeidsmarktpotentieel onbenut. Stichting Het Potentieel Pakken heeft, samen met het Nibud en Women Inc, een handige tool ontwikkeld waarmee werknemers makkelijk kunnen uitrekenen wat dit voor hun portemonnee betekent als zij meer of minder uren gaan werken. 

Lees meer

WerkUrenBerekenaar geeft inzicht in wat meer uren werken oplevert

Deze online tool laat zien wat het onder de streep oplevert als medewerkers meer of minder uren gaan werken. Door naast het salaris ook alle toeslagen, premies en heffingen mee te rekenen, krijgt men in korte tijd een compleet overzicht van de persoonlijke situatie.

Online workshop: donderdag 22 april van 13.30-15.00 uur

Het belang van beloning en verschaffen van juiste informatie

Ben je HR-medewerker, -manager of beleidsmedewerker in de zorg en wil je weten hoe je bewustwording rondom beloning kunt vergroten, én hoe je de WerkUrenBerekenaar hiervoor kunt inzetten? Meld je dan nu aan voor deze workshop,  georganiseerd door Het Potentieel Pakken en Actie Leer Netwerk. Tijdens de workshop ga je zelf praktisch aan de slag met dit thema. Daarnaast leer je meer over de WerkUrenBerekenaar. Aanmelden kan via onderstaande button. 

Bootcamp: start 23 april 

Vrouwelijk arbeidspotentieel optimaal benutten

Op 23 april start stichting Het Potentieel Pakken met de allereerste HPP bootcamp. In 6 interactieve sessies maken zorginstellingen kennis met het pakken van potentieel door contractuitbreiding van huidige medewerkers.  Werk jij als senior HR-manager of beleidsmedewerker in de zorg en hoor je graag meer over de aanpak en mogelijkheden van contractuitbreiding? Meld je dan aan of vraag meer informatie op via onderstaande button.

Analyseren en optimaliseren

Training EX Uitstroomonderzoek

Wil je meer uit de dashboardomgeving halen? Of wil je de respons binnen jouw organisatie verbeteren?  Op donderdag 29 april organiseert Presearch van 14.00 tot 15.30 uur een (gratis) online training*. Zij delen tips hoe je het dashboard optimaal kan gebruiken en hoe je de respons kan verhogen. Ook wordt ingegaan op de integratie van exitinterviews met het uitstroomonderzoek.

*Dit webinar is gericht op organisaties die het EX uitstroomonderzoek van Presearch reeds afnemen.

Dinsdag 13 april van 15.00-16.00 uur (online)

Webinar: digicoaches delen ervaringen

Als digicaoch ondersteun je collega’s in het vergroten van hun digitale vaardigheden. Tijdens dit webinar vertellen ervaren digicoaches jou wat zij in de praktijk hebben geleerd. Vragen als: ‘hoe bereik ik medewerkers die niet willen leren?’ en ‘hoe maak ik mezelf zichtbaar als digicoach?’ komen aan bod. Je krijgt veel concrete voorbeelden waarmee je ook in jouw organisatie aan de slag kunt. 

Subsidie mogelijk:

Zorg voor innoveren

Na drie succesvolle rondes is de subsidieregeling voor het uitbreiden van zorginnovaties verlengd. Het doel is hetzelfde gebleven: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Met de subsidie kan jouw organisatie een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach adviseert over - en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen?

Subsidiewijzer Zorg en Welzijn 

Subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er in alle soorten en maten. RegioPlus heeft een subsidiewijzer gemaakt van de verschillende landelijke regelingen voor Zorg en Welzijn. Wil jij aan de slag met één van onderstaande thema's? Bekijk dan per thema de geldende subsidies en doe er je voordeel mee!

 • Initiële scholing
 • Instroom werknemers
 • Op-, bij- en nascholing
 • Experimenten en innovatie
 • Corona

Tips?

Door interactieve publicaties kunnen wij ons nieuws nóg beter delen. Heb je tips, vragen of wil je iets anders in de nieuwsbrief zien? We horen het graag!

Nieuwsbrief Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid    april 2021