Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Nieuwsbrief juni 2020

Het zijn nog steeds spannende tijden! Wat doen de versoepelingen van de maatregelen? Zowel in de zorg, als in de maatschappij? Gelukkig komt er naast deze spanning, langzaam aan ook wat meer tijd en ruimte om eens te bekijken wat de hele coronacrisis nu heeft betekend voor de zorg. Naast helpen waar nodig in de coronacrisis heeft de WGV ZHZ de afgelopen maanden sowieso niet stilgezeten. Diverse projecten zijn, soms in aangepaste vorm, toch gestart of afgerond. In deze nieuwsbrief kun je lezen welke activiteiten de WGV ZHZ de afgelopen periode allemaal heeft ondernomen.

NIEUW!

Online netwerkbijeenkomsten

Soms is een crisis nodig om tot vernieuwing te komen. De coronacrisis leent zich daar uitstekend voor! Als WGV ZHZ faciliteren en ondersteunen we diverse regionale netwerken. We waren gewend om periodiek met elk netwerk fysiek bij elkaar te komen. Dat gaat nu nog even niet. Dat neemt niet weg dat we nog steeds de bestaande netwerken willen en kunnen blijven ondersteunen. 

Het 'nieuwe (tijdelijke) normaal'

Online netwerkbijeenkomsten

De afgelopen tijd hebben wij al een aantal netwerkbijeenkomsten digitaal gefaciliteerd!

  • 11 juni 2020: online P&O meeting

  • 18 juni 2020: online bijeenkomst voor opleidingscoördinatoren 

  • 22 juni 2020: online training interne projectleiders SectorplanPlus 

 Online netwerkbijeenkomsten, het is écht anders dan elkaar live begroeten. Maar met de nieuwe online tools vinden we ook steeds weer nieuwe mogelijkheden! Uiteraard gaan we met alle netwerken bekijken hoe we deze mogelijkheden ook in de toekomst goed kunnen blijven benutten. 


Bekijk in onze agenda welke bijeenkomsten al gepland staan voor de komende tijd.

Webinar: na het front weer één team vormen

De eerste golf van de coronacrisis lijkt voorbij. De reguliere zorg wordt ondertussen opgestart. De medewerkers van het front komen weer terug in hun team. En de medewerkers die tijdelijk thuis zaten, gaan weer samenwerken met hen die aan het front stonden. Hoe ondersteun je dit proces als HR-professional? Om deze - en andere vragen te beantwoorden, organiseren we een webinar op donderdag 25 juni van 10.00-11.00 uur. 

Vacature 

Strategisch adviseur personeelsbeleid zorg

Wij zoeken een nieuwe collega! Om werkgevers in de regio nóg beter te kunnen ondersteunen, wordt ons kleine dynamische team uitgebreid met een strategisch adviseur personeelsbeleid zorg. Onze nieuwe collega is een expert op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Iemand die met veel energie, kennis en enthousiasme beschikbare informatie weet te vertalen naar heldere en bruikbare rapportages en beleidsadviezen. Kortom, een uitdagende functie met maatschappelijke impact. 

Ken je iemand die geschikt is voor deze functie? Delen wordt gewaardeerd!

Extra handen 

In coronatijd

Zoals bekend, zijn in het begin van de coronacrisis diverse initiatieven geweest om mensen op te roepen die een zorgdiploma hadden, maar niet (meer) actief waren in de zorg. De diverse initiatieven zijn gebundeld onder de naam ‘Extra handen voor de zorg’. Ook in onze regio waren ruim 400 aanmeldingen. Het betrof voornamelijk mensen wiens werkzaamheden of studie tijdelijk stil kwamen te liggen, waardoor ze tijd hadden om bij zorgorganisaties bij te springen voor een paar uurtjes per week.

Mentaal welbevinden

Extra coaching voor de zorg

Zorgprofessionals zijn en worden in deze periode extra zwaar belast. We zien dat de vraag naar mentale ondersteuning hierdoor is toegenomen. Mentale ondersteuning is belangrijk om zorgprofessionals ook op de lange termijn vitaal inzetbaar te houden.

Extra coaching

Gratis voor medewerkers in zorg en welzijn

Vanuit de zorgorganisaties zelf wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan de mentale ondersteuning van medewerkers. Heel mooi!


In aanvulling hierop zijn wij in samenwerking met RegioPlus, het ministerie van VWS en vakbond CNV, gestart met 'Extra coaching voor de zorg'. Deze coaching is preventief van aard en gaat om het bieden van een luisterend oor en/of een lichte vorm van mentale ondersteuning. 


Zorgprofessionals kunnen kosteloos en anoniem gebruikmaken van een persoonlijke coach voor een preventief mentaal traject. Een aangemelde zorgprofessional wordt, op basis van de behoefte gekoppeld aan een coach, die ernaar streeft binnen één werkdag contact op te nemen. Het coachingstraject bestaat uit een aantal gesprekken (in totaliteit ongeveer vijf uur) via (beeld)bellen. 

 


Ontwikkelwinkel

Door corona hebben onze zorgmedewerkers in de afgelopen maanden hun ziel en zaligheid aan de zorg gegeven. Ze kregen hiervoor veel applaus en waardering. Langzaam keren ze weer terug naar het oude, terwijl de tijd om een adempauze te nemen ontbreekt. Juist nú is het van belang aandacht te blijven houden voor deze medewerkers. Werkgevers die stimuleren dat hun werknemers fit blijven, creëren daarmee meer duurzame inzetbaarheid. Om werkgevers hierbij te ondersteunen is de ontwikkelwinkel bedacht. Een handige tool die werkgevers naar eigen inzicht kunnen vullen. Het dasboard is ook nog eens eenvoudig te gebruiken binnen het eigen intranet.

de Ontwikkelwinkel

De ontwikkelwinkel

Handige tool voor werkgevers

De ontwikkelwinkel is een handige tool die werkgevers naar eigen inzicht kunnen vullen. Via de ontwikkelwinkel kan de werkgever gemakkelijk medewerkers informeren over de mogelijkheden binnen de eigen organisatie om gezond aan het werk te blijven en duurzaam inzetbaar te zijn. Een laagdrempelige manier om medewerkers te infomeren en te stimuleren aandacht te geven aan hun duurzame inzetbaarheid! Het digitale dashboard is eenvoudig te gebruiken binnen het eigen intranet.

Maart 2020

Ontdekdezorg week

Door de uitbraak van de coronacrisis liep de Ontdekdezorg week (oude Week van Zorg en Welzijn) in maart 2020 anders dan anders. 

Ontdekdezorg week 

Zuid-Holland Zuid

Alle fysieke evenementen werden afgelast. Online ging het wel gewoon door. WGV ZHZ ontwikkelde drie podcasts met de verhalen van een zij-instromer, een loopbaancoach en een zorgprofessional. In de podcast vertelt ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief waarom werken in de zorg zo mooi is en wat het werk voor hen betekent.

Live Ontdekdezorg Q&A

Vervolgens gaven de geïnterviewden uit de podcast in het live Ontdekdezorg Q&A op 19 maart antwoord op alle vragen en overpeinzingen van luisteraars. Zowel de podcasts als het Ontdekdezorg Q&A zijn terug te vinden via de werktsite.


Sterk in je werk week 2020

De coronacrisis heeft de zorgsector flink opgeschud en vele projecten on hold gezet, maar júíst nu de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers onder druk staat, is het van belang om in te zetten op behoud. Zorgmedewerkers laten merken dat ze gezien worden, plezier hebben in hun werk en regie houden in hun loopbaan draagt bij aan behoud. Dit past ook direct bij ‘goed werkgeverschap’: het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en leerklimaat. Daarom organiseert WGV ZHZ van 23 t/m 27 november 2020 in aangepaste vorm de tweede editie van de Sterk in je werk week. 

Deelnemen?

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de Sterk in je werk week? Neem dan vóór 10 juli contact op met Felie.

Terugblik op het webinar 

‘Teamkracht door communicatie, juist nu’

Op 23 april jl. organiseerden onze collega’s van werkgeversvereniging Care2Care in samenwerking met Zorgbroeders een webinar vol praktische tips voor communicatie professionals. In het webinar kwamen thema’s als crisiscommunicatie, interne communicatie, behoud en werving naar voren. Als je het webinar hebt gemist, is het zeker een aanrader het alsnog te bekijken.

SectorplanPlus

Versimpeling subsidieverantwoording tijdvak 4

De afgelopen maanden is door de betrokkenen bij SectorplanPlus hard gewerkt aan een versimpeling van de verantwoording en administratie van de subsidie. Diverse zorginstellingen hebben aangegeven dat de administratie en verantwoording ingewikkeld en tijdrovend is.


In landelijke themasessies hebben diverse stakeholders met elkaar besproken welke lastenverlichting mogelijk is. Het resultaat is een aanzienlijke lastenverlichting bij de verantwoording van opleidingsactiviteiten C2, D en E in het vierde tijdvak. Dit levert minder werk op voor de zorginstellingen!

Ontwikkelingen werktsite

Vakantierooster al rond?

Wij blijven de nieuwe werktsite verder ontwikkelen en aanvullen met mogelijkheden voor de regio. Lees hier alles over de mogelijkheden en hoe jij jouw vakantiewerk vacatures onder de aandacht kan brengen bij een groter publiek!

Ontwikkelingen werktsite

Jouw vacature op de werktsite?

In onze nieuwsflits van maart vertelden wij al dat wij nog druk bezig zijn met het verder ontwikkelen van onze werktsite. De nieuwste versie van de site is al weer een tijdje in gebruik. Gemiddeld komen er ruim 300 mensen per maand op de werktsite. Een mooie kans om jouw vacatures nog eens onder de aandacht te brengen dus! Meer weten over de mogelijkheden van het plaatsen van vacatures? 

NIEUW! Vakantiewerk filter

Het rondkrijgen van het vakantierooster is ieder jaar al een uitdaging, maar onder de huidige omstandigheden kan dit nog lastiger zijn. Daarom komt er vanaf deze week een nieuw filter op de werktsite voor vakantiewerk. Zo kunnen wij gericht promoten voor vakantiewerk in de zorg en kunnen mogelijke kandidaten jouw vakantie vacature eenvoudig vinden. Zodra het filter actief is ontvangen gebruikers een mail met instructies. Gebruik dit filter om ook regionaal mensen te werven om deze zomer te komen werken bij jouw organisatie.

Resultaten BBL onderzoek

In de RAAT hebben we afgesproken dat we als regio 10% meer gaan opleiden (BOL en BBL). Daar wordt hard aan gewerkt, maar we merkten dat, waar de BOL-plekken niet allemaal ingevuld worden, dat voor de BBL heel anders ligt. Daarvoor geldt dat er minder BBL-plekken beschikbaar zijn dan mensen die een BBL zouden willen doen. Zodoende zijn we in de zomer van 2019 in gesprek gegaan met de opleidingscoördinatoren van 16 van onze leden. 


Het doel? 

Op basis van de verkregen informatie komen tot enkele best practices en een lijst tips en tricks hoe een BBL-plek zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingericht. De resultaten van dit BBL-onderzoek vind je terug in de factsheet.

Even voorstellen...

Twee nieuwe collega's

Om de werkgevers in de regio nog beter te kunnen ondersteunen hebben wij ons team uitgebreid met twee nieuwe collega's. 

Aart Lodder

Arbeidsmarktondezoeker

Maak kennis met Aart

Aart Lodder

Arbeidsmarktonderzoeker

Vanaf februari ben ik voor een dag in de week werkzaam als arbeidsmarktonderzoeker bij Werkgeversvereniging Zuid-Holland Zuid. Dit doe ik naast gelijksoortige werkzaamheden voor 2 andere Zuid-Hollandse  werkgeversverenigingen. Hiervoor heb ik, na een studie sociale wetenschappen, verschillende functies als onderzoeker c.q. beleidsmedewerker in zorg en welzijn bekleed.


Als arbeidsmarktonderzoeker houd ik me bezig met het volgen en duiden van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Deze arbeidsmarkt is met de corona-epidemie flink opgeschud, resulterend in grote uitdagingen voor zorgprofessionals en instellingen op korte termijn. Voor de lange termijn zijn de uitdagingen niet minder groot vanwege een vergrijzende samenleving. Arbeidsmarktanalyse kan inzicht bieden in deze uitdagingen en handvaten geven voor beleid en actie.


De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft daarbij mijn speciale interesse: langs welke wegen (jonge) mensen zich ontwikkelen tot goed opgeleide en duurzaam-inzetbare professionals, die zo hard nodig zijn in de sector voor nu en in de toekomst.

Annelies Harmsen

Projectassistent

Maak kennis met Annelies

Annelies Harmsen

Projectassistent

Sinds 1 juni ben ik aan de slag als projectassistent bij WGV ZHZ. Nadat ik de opleiding directiesecretaresse had afgerond, heb ik 16 jaar met veel plezier gewerkt als managementassistent bij een grote zorgorganisatie. Hoewel ik het daar goed naar mijn zin had, leek het me voor mijn persoonlijke ontwikkeling goed een volgende stap te maken. 


Daarom ben ik 2½ jaar geleden geswitcht naar een functie als directiesecretaresse bij een commercieel bedrijf. Hoewel ik fijne collega’s had en veel ervaring kon opdoen, kwam ik erachter dat de commerciële sector minder goed bij mij past. Ik hebt het roer daarom opnieuw omgegooid en ben overgestapt naar WGV ZHZ. 


Als projectassistent assisteer ik de collega’s bij de voortgang, de uitvoering en de administratie van projecten en activiteiten van de WGV ZHZ. Ik heb het gevoel dat ik hier helemaal op mijn plek ben.

Ik ben bereikbaar van maandag tot en met donderdag.

Nieuwsbrief innovatie

Het is je vast al opgevallen. De laatste twee nieuwsbrieven van de WGV ZHZ hebben een nieuw format. Na het (half)jaarverslag in deze vorm werd het tijd ook de nieuwsbrief te vernieuwen. Door interactieve publicatie kunnen wij onze informatie voortaan nóg beter met jullie delen. Zo staat er onder de diverse knoppen veel informatie met filmpjes, animaties en documenten.


Heb je tips, vragen of wil je nog iets anders in de nieuwsbrief zien? We horen het graag!

Nieuwsbrief werkgeversvereniging zorg en welzijn Zuid-Holland Zuid - juni 2020