In deze editie:

 • Digivaardigheden in de zorg
 • Uitstroom in Zuid-Holland Zuid
 • Verbeteren arbeidsmarkt van de zorg
 • Gezond & Zeker Innovatieweek 21 t/m 25 juni
 • Online vijfdaagse Zorg voor je loopbaan
 • Onderzoek naar agressie op de werkvloer
 • Subsidieregeling MDIEU

Digivaardigheden in de zorg

Maatschappijbreed is digitalisering aan de orde van de dag. Steeds meer informatie wordt omgezet naar een digitale vorm. In de zorg is het niet anders. Het is belangrijk om in te spelen op deze ontwikkeling want de veranderingen gaan snel en brengen nogal wat teweeg. In het kader van het project 'Digivaardigheden in de zorg' heeft de VVT-alliantie Waardenland transitiemiddelen beschikbaar gesteld voor haar leden voor o.a. het opleiden van digicoaches. Hiervoor wordt binnenkort een uitvraag verstuurd. Wil je in de tussentijd meer weten? Neem contact op met Luuk van Dijk, programmamanager. Benieuwd hoe je jouw organisatie digivaardig(er) maakt en welk lesmateriaal per branche beschikbaar is? 

Uitstroom in Zuid-Holland Zuid

Binnen 10 jaar krijgt onze regio te maken met een tekort van 4000 zorgprofessionals. De uitstroomcijfers blijven fors. We werven zorgpersoneel met de achterdeur open. Investeren in behoud blijft belangrijk. De regionale publicatie van het Landelijk Uitstroomonderzoek maakt zichtbaar waarom zorgprofessionals hun organisatie verlaten en wat zij belangrijk vinden. 

Lees meer

Uitstroom in Zuid-Holland Zuid

 

Vertrekredenen van personeel vormen een goede basis om het gesprek met het huidige personeel aan te gaan, om (meer) ongewenste uitstroom te voorkomen. Onderstaande regionale publicatie van het Landelijk Uitstroomonderzoek laat zien waarom zorgprofessionals in Zuid-Holland Zuid hun organisatie hebben verlaten en wat zij belangrijk vinden. Wat kunnen werkgevers doen rondom het behoud van personeel?

Interactieve sessie 'Aan de slag met de resultaten van het Uitstroomonderzoek'

Op 1 juli 10.00-11.00 uur; meer informatie volgt.

Adviezen en ideeën genoeg, tijd voor actie!

Hoe verbeteren we de arbeidsmarkt van de zorg?

De SER heeft vijf agendapunten opgesteld met adviezen voor zorgmedewerkers en hun zorgorganisaties, sector en branches, de overheid en zorgverzekeraars.

Lees meer

Waar kunnen zorg- en welzijnsorganisaties op inzetten? 

De belangrijkste adviezen op een rij:

 • Meer professionele ruimte: bouw vertrouwen op in en van medewerkers en kijk kritisch waar ruimte is om de regeldruk te verminderen. Geef medewerkers meer autonomie over hun werk, werkzaamheden en werktijden waar mogelijk.

 • Ruimte (en geld) voor scholing, ontwikkeling en loopbaanperspectief. Bied medewerkers kansen om zich (breed) te blijven ontwikkelen.

 • Bouw met medewerkers aan een goede werk-privé balans. Meer regionale samenwerking tussen branches of zorgaanbieders kan de mogelijkheden voor maatwerk of een baanverandering binnen de sector vergroten. Investeer daarnaast in de toekomst van je organisatie door te blijven inzetten op goede stageplekken.

 • Versterk en vergroot de betrokkenheid van de medewerkers. Dat betekent ook meer zeggenschap op het eigen vakgebied. Stimuleer dit binnen je organisatie. Vraag als werkgever actief naar hun mening en ervaring, neem ideeën vanaf de werkvloer serieus. Zet als organisatie bewust in op de waardering voor de inzet, kennis en ontwikkeling van medewerkers.

 • Betrek medewerkers bij technologische en sociale innovaties, zodat de technologie is aangesloten op de werksituatie. Bedenk dat de medewerkers uiteindelijk met het middel aan de slag moeten.

Interessant in dit kader:

Online event van Utrechtzorg over duurzame inzetbaarheid.
Van 15 t/m 18 juni; elke dag een inspirerende workshop van 09.30-11.00 uur.

Kosten: € 95,- voor het totale programma.

Workshop 'Meer uren werken en wat is daarvoor nodig?'
Georganiseerd door Stichting Potentieel pakken.

Vindt plaats op 17 juni van 09.30-11.00 uur.
Deelname is gratis. 

Online event van de regionale werkgeversorganisaties van 21 t/m 25 juni.
Meer dan 16 trainingen over o.a. fysieke belasting, agressie en werkdruk/werkbalans.  
Kosten: € 20,- voor 3 workshops en toegang tot de NetwerkApp.

1 juli van 10.00-11.00 uur; meer informatie volgt.

Hoe start je met het schrappen van onnodige regels? Hoe breng je het ontregelen binnen je organisatie op gang? Bekijk de hulpmiddelen en ontdek vormen van ondersteuning. 

Online event: 21 t/m 25 juni 2021

Gezond & Zeker Innovatieweek

De Gezond & Zeker Innovatieweek, georganiseerd door RegioPlus, komt eraan! Met meer dan 16 verschillende workshops, een verdiepende podcast en alles over werken in de zorg. Je kunt aan de slag met thema’s als agressie, psychosociale arbeidsbelasting en werkdruk om het werk eenvoudiger, minder belastend en beter behapbaar te maken. Bekijk het volledige programma!

Online vijfdaagse van 21 t/m 25 juni

Zorg voor je loopbaan

Medewerkers die met plezier en energie in Zorg en Welzijn willen blijven werken, kunnen tijdens de Gezond & Zeker week van 21 t/m 25 juni gratis deelnemen aan de online vijfdaagse 'Zorg voor je loopbaan'. Tijdens deze week kunnen medewerkers ontdekken hoe ze sterk in hun werk blijven en hoe ze hun energie in balans houden. 

Lees meer

 Online vijfdaagse van 21 t/m 25 juni 2021

Zorg voor je loopbaan, sterk in je werk

De online vijfdaagse 'Zorg voor je loopbaan, sterk in je werk' wordt georganiseerd door 'Sterk in je werk, zorg voor jezelf', het persoonlijke loopbaantraject voor zorg en welzijn. Deelname draagt bij aan behoud van personeel voor de sector. Landelijk hebben al bijna 40.000 (potentiële) medewerkers gebruik gemaakt van dit gratis loopbaantraject.

Tijdens deze online vijfdaagse kunnen de deelnemers zelf vol energie en inspiratie aan de slag met hun loopbaan. Elke dag van de online Gezond & Zeker week krijgen de deelnemers een e-mail van 'Sterk in je werk, zorg voor jezelf'. Ze ontdekken meer over zichzelf en over wat ze willen. Bovendien kunnen deelnemers als vervolg op de online-vijfdaagse verder gaan door 1-op-1 aan de slag te gaan met een persoonlijke loopbaancoach van Sterk in je werk (ook gratis).

 Wil je de online vijfdaagse zorg voor je loopbaan delen met medewerkers? Kijk voor meer informatie en inschrijven op de website van Sterk in je werk.

Onderzoek op de werkvloer

Agressie en ongewenst gedrag

Een meerderheid van  de medewerkers in Zorg en Welzijn heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met ongewenst of agressief gedrag op het werk. In opdracht van PGGM&CO en het Ministerie van VWS is daarom onderzoek gedaan. Over de uitkomsten is een rapport verschenen. De resultaten geven inzicht in mogelijke aangrijpingspunten om agressie en ongewenst gedrag te voorkomen. 

De belangrijkste conclusies          

Agressie op de werkvloer

de belangrijkste conclusies....

MDIEU: de subsidieregeling

Regioplus – de landelijke koepel van werkgeversverenigingen in Zorg en Welzijn – werkt momenteel namens de zorgsector aan een aanvraag voor de MDIEU-regeling. De subsidie richt zich op bevordering van duurzame inzetbaarheid en facilitering van eerder uittreden. Via de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) is 960 miljoen euro beschikbaar. Het streven is de aanvraag namens de zorg uiterlijk 1 juli in te dienen. De subsidie biedt concrete mogelijkheden om werk te maken van projecten die bijdragen aan de duurzame inzet van medewerkers. Met het oog op de huidige en toekomstige tekorten is het wenselijk dat iedereen die dat wil, zo lang mogelijk in de zorg kan blijven werken. De subsidieregeling biedt mooie kansen, ook voor onze regio! Als de aanvraag wordt toegekend, zullen we informatie verstrekken over de mogelijkheden.

Tips?

Door interactieve publicaties kunnen wij ons nieuws nóg beter delen. Heb je tips, vragen of wil je iets anders in de nieuwsbrief zien? We horen het graag!

Nieuwsbrief Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid - mei 2021