In deze nieuwsbrief:

  • Interview met ROC Da Vinci: studenten voor zorg van de toekomst
  • Sterk in je werk: er is post onderweg!
  • Resultaten uitstroomonderzoek: relatief weinig medewerkers verlaten sector Zorg en Welzijn
  • Tussentijdse evaluatie zij-instroomproject
  • Afscheid Lydia Roth-van Baak 
  • Voorstellen: nieuwe bestuurder WGV ZHZ
  • Themabijeenkomst digitale gezondheid

Interview met ROC Da Vinci College

Studenten voor zorg van de toekomst

Innovatie speelt een belangrijke rol binnen de opleidingen van het ROC Da Vinci College. Hoe beter studenten zijn voorbereid op de beroepspraktijk, hoe duurzamer ze inzetbaar zijn. En hoe groter hun bijdrage is aan de noodzakelijke vernieuwing in de zorg. Hierover zijn we met Da Vinci in gesprek gegaan. Het interview verschijnt binnenkort in het themanummer Instroom en Opleiden.

Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Er is post onderweg!

Binnenkort ontvangt jouw organisatie flyers van “Sterk in je Werk, zorg voor jezelf”. Sterk in je werk biedt medewerkers een gratis ontwikkeltraject onder begeleiding van een professionele loopbaancoach. We vragen jou als werkgever deze mooie kans in de organisatie te promoten.

Lees meer

Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Sterk in je werk draagt direct bij aan behouden van medewerkers, een van de belangrijkste uitdagingen én oplossingen voor het personeelstekort in zorg en welzijn!

We hopen dat Sterk in je werk nóg meer medewerkers weet te bereiken. Daarom vragen we jou als werkgever om deze mooie kans in de organisatie te promoten. Je ontvangt hiervoor binnenkort een aantal flyers. Heb je behoefte aan meer promotiematerialen? Laat het ons weten. 

Wil je meer weten over Sterk in je werk en hoe medewerkers zich kunnen aanmelden? Neem dan een kijkje op de website van Sterk in je werk. 

Resultaten uitstroomonderzoek 2021

Relatief weinig medewerkers verlaten sector Zorg en Welzijn

Het percentage medewerkers dat de sector Zorg en Welzijn verlaat, is lager dan in de meeste andere sectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS onlangs heeft gepubliceerd. Van de medewerkers in Zorg en Welzijn verliet 9% het afgelopen jaar de sector.

Lees meer

Resultaten doorlopend uitstroomonderzoek 2021

Relatief weinig medewerkers verlaten sector Zorg en Welzijn

Van de medewerkers in Zorg en Welzijn verliet 9% het afgelopen jaar de sector. Dit percentage is het laagste van de afgelopen jaren, passend in een licht dalende trend. In alle sectoren samen verliet in diezelfde periode gemiddeld 18,3 % van de medewerkers de sector waarin ze werkzaam waren. Binnen de sector Zorg en Welzijn is sprake van een aanzienlijke mobiliteit. Het uitstroomonderzoek van RegioPlus laat zien dat de meeste cliëntgebonden werknemers in Zorg en Welzijn die hun werkgever verlaten, in de sector blijven werken (78%).

Cliëntgebonden medewerkers

Van de cliëntgebonden medewerkers in Zorg en Welzijn die wisselen van baan doet 64% dat in de eerste 5 jaar van hun dienstverband, zo blijkt uit het uitstroomonderzoek. Slechts 11% van de baanwisselaars heeft in totaal minder dan 2 jaar werkervaring in de sector Zorg en Welzijn en 50% heeft meer dan 10 jaar werkervaring.

Top 5 vertrekredenen

De top 5 genoemde vertrekredenen van vóór de coronapandemie blijft ook de top 5 van vertrekredenen tijdens de crisis. Het gebrek aan loopbaanmogelijkheden wordt door bijna 1 op 5 (19,8 %) vertrekkende medewerkers genoemd als reden, net als te weinig uitdaging in de werkzaamheden (18,6%). Uit de cijfers van 2020 bleek dat de uitstroom van personeel dat daadwerkelijk de sector Zorg en Welzijn verlaat, lager ligt voor het cliëntgebonden personeel dan voor niet-cliëntgebonden medewerkers. Van de vertrekkende verpleegkundigen bleef bijvoorbeeld ruim 85% actief binnen de sector. Beter communiceren en luisteren door direct leidinggevenden blijft het belangrijkste advies aan organisaties om personeel te behouden.

Over de onderzoeken

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de werkomstandigheden binnen Zorg en Welzijn en de negatieve gevolgen daarvan voor de uitstroom van personeel. Voor effectief beleid tegen ongewenst verloop is een gedegen analyse op regionaal niveau nodig. Gedetailleerde informatie over de uitstroom en de achterliggende beweegredenen zijn hierbij onontbeerlijk. RegioPlus publiceert sinds 2019 jaarlijks de nieuwste uitkomsten van het doorlopend uitstroomonderzoek. Doel van dit onderzoek is meer inzicht in ongewenst verloop, zodat er zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau gerichte acties genomen kunnen worden voor behoud van personeel. Gegevens over hoe de uitstroom uit de sector Zorg en Welzijn zich verhoudt tot andere sectoren zijn afkomstig van het CBS. Het betreft een maatwerkverzoek binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Tussentijdse evaluatie

Gezamenlijk zij-instroomproject

In december 2020 is de eerste groep zij-instromers gestart met de opleiding tot Verzorgende IG in 18 maanden tijd. Inmiddels zijn ze alweer een krap jaar onderweg. Afgelopen zomer is een tussentijdse evaluatie gehouden waaruit blijkt dat de leerlingen proactief en gemotiveerd zijn.  

De tijd van gaan is gekomen....

Afscheid Lydia Roth-van Baak

In de afgelopen 7 ½ jaar heeft Lydia Roth-van Baak zich als directeur-bestuurder van WGV ZHZ met veel passie ingezet voor de zorgsector in onze regio. Lydia gaat de organisatie verlaten om zich volledig te richten op een nieuwe taak: het moederschap. Een mooie keuze. We bedanken Lydia voor haar enorme inzet. 

Naar de afscheidswoorden van Lydia

De tijd van gaan is inmiddels gekomen...

Afscheid Lydia Roth-van Baak

Velen heb ik niet meer live kunnen spreken en handen schudden is er in deze tijd al helemaal niet meer bij. Daarom wil ik jullie langs deze weg alsnog ‘Tot ziens’ zwaaien. Ik kijk terug op een bijzondere, leerzame en waardevolle tijd bij de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid. Ruim 7,5 jaar geleden zat ik na mijn eerste sollicitatiegesprek terug in de auto en dacht ik: ‘Nee hoor, dit is niks voor mij’. Daar dacht de sollicitatiecommissie van destijds gelukkig anders over. Het ondersteunend bureau van de WGV ZHZ bestond in 2014 uit twee medewerkers, met daarachter een heel betrokken netwerk van leden en stakeholders.

In de loop van de tijd is de bezetting van het ondersteuningsbureau gegroeid, zodat we alle projecten die op ons pad kwamen goed konden (bege)leiden. Met veel plezier heb ik me ingezet om samen met alle spelers in de regio en daarbuiten ons steentje bij te dragen aan een gezonde arbeidsmarkt in zorg en welzijn! Doel was hierbij altijd: zorgen dat we de uitdagingen van de toekomst aankunnen en borgen dat zorg beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft. Dank voor al jullie inzet daarbij!

Ik wens jullie alle goeds toe, zowel in werk als in privé!

En wie weet… komen we elkaar in de toekomst wel weer ergens tegen.

Met een vriendelijke zwaai,

Lydia Roth – van Baak

Nieuwe bestuurder WGV ZHZ

Even voorstellen....

Wardy Doosje is per 1 november gestart als bestuurder van WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid. Wij zijn blij dat Wardy onderdeel is geworden van ons team en kijken uit naar een mooie samenwerking.

Maak kennis met Wardy

Wardy Doosje

Bestuurder werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

06 - 21 293 131

Via deze weg stel ik mij graag aan jullie voor. Per 1 november ben ik gestart als bestuurder van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ. Mijn eerste indrukken en verwonderingen zitten erop.

Voor deze functie heb ik 15 jaar als zelfstandig organisatieadviseur in allerlei rollen gewerkt in de gezondheidszorg. Veelal heb ik me ingezet op ondersteuning in veranderingsvraagstukken. Ik heb daarbij veel takken van de zorg van binnen gezien; Ziekenhuizen, GGZ-instellingen, Gehandicaptenzorg, VVT enz. Voor deze periode heb ik gewerkt als directeur P&O in het Erasmus MC in Rotterdam.

Privé ben ik getrouwd met Ellen. We hebben drie kinderen en drie kleinkinderen en wonen in Bennekom aan de rand van de Veluwe. In mijn vrije tijd fotografeer ik graag en vind ik het heerlijk om te wandelen en op mijn sportfiets te fietsen.

De functie van bestuurder bij de werkgeversvereniging daagt me uit. Het is mooi om met elkaar te kijken hoe we de thematiek op de arbeidsmarkt gezamenlijk zo krachtig mogelijk kunnen benaderen en zo naar maximale oplossingen te zoeken. In de eerste maanden van het nieuwe jaar zal ik afspraken maken om met jullie nader kennis te maken.

18 november 16.30 - 18.00 uur (gratis)

Themabijeenkomst Digitale gezondheid

WEL in Flevoland organiseert op donderdag 18 november de themabijeenkomst ‘Digitale gezondheid’. In deze bijeenkomst staan de perspectieven van de ontwikkelaar, professional en de inwoner centraal.

Lees meer

18 NOVEMBER 16:30 - 18:00 (gratis)

THEMABIJEENKOMST DIGITALE GEZONDHEID

WEL in Flevoland organiseert op donderdag 18 november de themabijeenkomst ‘Digitale gezondheid’ in samenwerking met Proscoop. In deze bijeenkomst staan de perspectieven van de ontwikkelaar, professional en de inwoner centraal.

Digitale ontwikkelingen staan niet stil. Ook op het gebied van gezondheidszorg vinden steeds meer digitale innovaties plaats. Wat dacht je van eHealth-toepassingen als een automatische medicijndispenser of een glucose- en een bloeddrukmeter die via een app gegevens doorstuurt naar de huisarts?

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals uit zorg en welzijn, beleidsmakers en organisaties die aan de slag willen met initiatieven op het gebied van digitale gezondheid.

Tips?

Door interactieve publicaties kunnen wij ons nieuws nóg beter delen. Heb je tips, vragen of wil je iets anders in de nieuwsbrief zien? We horen het graag!

Nieuwsbrief Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid - november 2021