In deze editie:

 • Sterk in je werk week: 15 t/m 19 november
 • Programma Strategisch Sterk
 • Innovatie in de zorg
 • Prognoses arbeidsmarkt zorg en welzijn
 • Gezamenlijk opleiden gestart
 • Online platform "Zorg jij?"
 • Subsidieregeling MDIEU
 • Subsidieregeling SOW 
 • RegioPlus: verandering is nodig!
 • HRM-congres: innovaties in de VVT
 • Opvolger Lydia Roth-van Baak 

15 tot en met 19 november 2021

Sterk in je werk week

Wil jij zorgmedewerkers laten merken dat ze gezien worden? Ervoor zorgen dat ze plezier hebben in hun werk en hen zelf de regie laten nemen in hun loopbaan? Dat kan tijdens de derde editie van de Sterk in je werk week van 15 t/m 19 november 2021. In deze week organiseert WGV ZHZ verschillende activiteiten, speciaal voor zorgmedewerkers.

Lees meer

Sterk in je werk week 2021

Bovenregionale workshops

Naast alle activiteiten die vanuit de zorgorganisaties worden georganiseerd, biedt WGV ZHZ, in samenwerking met 5 andere werkgeversverenigingen,
dit jaar 6 online workshops aan op het gebied van mentale weerbaarheid. De workshops zijn vrij toegankelijk voor alle medewerkers in Zuid-Holland Zuid!

 • Workshop

  Uit je hoofd

  Breng rust in je hoofd


  Lees meer

  Workshop

  Uit je hoofd, stop met piekeren !

  Lukt het jou om uit je hoofd te komen en te stoppen met piekeren?

  In deze workshop gaan we aan de slag met het omgaan met moeilijke gedachten en gevoelens die soms opkomen en die jou in de weg kunnen staan. We gaan kijken hoe je uit je hoofd kunt komen en je kunt richten op het hier en nu.

  Door: Dijk & van Emmerik

 • Workshop

  Jobcraften

  Met meer plezier en
  energie aan het werk

  Lees meer

  Workshop

  Jobcraften

  Met meer plezier en energie aan het werk!

  Jobcrafting is letterlijk ‘knutselen aan je werk’. Kijk eens met een andere bril naar de energievreters en energiegevers in je werk en zorg door kleine aanpassingen dat je werk meer aansluit op jou als persoon.

  Door: Nicoline Muler en Jet van den Hoek, Losdenkers

 • Energie-event

  Veerkracht

  Het opbouwen van veerkracht aan de positieve kant

  Lees meer

  Energie-event

  Het opbouwen van veerkracht

  Het opbouwen van veerkracht aan de positieve kant, aan de hand van een energie-check. 

  Krijg inzicht in je eigen energie en handvaten om hier invloed op uit te oefenen..

  Door: Rens de Boer

 • Workshop

  Gelukkig werken

  Meer plezier, voldoening en zingeving in je werk

  Lees meer

  Workshop

  Gelukkig werken

  Als je gelukkig werkt, heb je het gevoel dat je iets doet wat de moeite waard is.

  Deze workshop helpt je om meer plezier, voldoening en zingeving te ervaren in je werk. De workshop heeft een persoonlijke insteek en gaat uit van het versterken van je eigen leiderschap.

  Door: Annelies Hulsebosch en Jolanda Schilt-Francke, loopbaancoaches Sterk in je werk

 • Masterclass

  Een fitte werkplek 

  Fit het nieuwe
  werken omarmen

  Lees meer

  Masterclass

  Creëer een fitte (thuis)werkplek 

  vanuit het nieuwe werken

 • Workshop

  Zelfleiderschap

  Durven vertrouwen
  op je eigen kunnen 

  Lees meer

  Workshop

  Zelfleiderschap

  Als je werkt in de zorg, ben je voortdurend bezig met het zorgen voor anderen. Kiezen voor jezelf kan best spannend zijn. Durven te vertrouwen op wat jij zelf kan, en vervolgens je eigen weg gaan bewandelen. Deze workshop neemt je mee in het gedachtegoed van zelfleiderschap.

  Door: Pauline van Dorssen

EXTRA: Interactieve bijeenkomst voor HR-managers en lijnmanagers 

In dialoog over het thema Behoud: wat helpt zorgmedewerkers om met plezier aan het werk te zijn en te blijven? En wat ervaren zij juist als een belemmering? Voor deze bijeenkomst worden leden uit ons netwerk uitgenodigd. 

NIEUW !

Programma Strategisch Sterk

Momenteel zijn we volop bezig met de ontwikkeling van Strategisch Sterk: een programma met activiteiten en hulpmiddelen om aangesloten zorgorganisaties toekomstbestendig te maken en medewerkers daarin te begeleiden. Lees verder en bekijk alvast het voorproefje.

Lees meer

NIEUW: Programma Strategisch Sterk

WGV ZHZ biedt leden inzicht en informatie, ondersteunt waar mogelijk en organiseert activiteiten die bijdragen aan de juiste professional op de juiste plaats.

Momenteel zijn we volop bezig met de ontwikkeling van Strategisch Sterk: een programma met activiteiten en hulpmiddelen om aangesloten zorgorganisaties toekomstbestendig te maken en medewerkers daarin te begeleiden. 

Bekijk alvast het voorproefje dat recentelijk is gedeeld met HR-professionals en opleidingsfunctionarissen van onze leden.

Invulling programma Strategisch Sterk

Wat?WanneerWie
Gecombineerde training SPP-SOP
 2-daagse
4 en 23 november 2021
inschrijving gesloten
HR-professionals & opleiders
Deelname per organisatie in duo's 
Training toekomstgericht ontwikkelen
2-daagse
17 en 18 januari 2022
Inschrijving tot 19 december 2021
Opleiders
Training procesbegeleider
1-daagse
1 februari 2022
Inschrijving tot 28 december 2021
HR-professionals

Meer informatie

Wil je meer weten over de trainingen of over het programma Strategisch Sterk? Neem dan contact op met Linde of Felie. 

Noodzakelijk en uitdagend:

Innovatie in de zorg

We weten allemaal dat we in de zorg moeten innoveren. Maar hoe doe je dat en hoe zorg je dat de hele organisatie meedoet? We willen in de komende jaren elke zorgvrager in onze regio de zorg kunnen blijven geven die nodig is. Dat betekent dat we toe moeten naar een nieuwe manier van werken!

Lees meer

Innovatie in de zorg: noodzakelijk & uitdagend!

We weten allemaal dat we in de zorg moeten innoveren, op allerlei manieren. Maar…hoe doe je dat? En nog belangrijker: hoe zorg je dat de hele organisatie daarin mee doet? 

Helaas belanden nog steeds veel innovaties in de kast, omdat medewerkers niet precies weten wat ze ermee aan moeten of omdat de oude manier van werken meer vertrouwen en zekerheid geeft. Erg jammer, en naar de toekomst toe ook onhoudbaar. We willen in de komende jaren elke zorgvrager in onze regio de zorg kunnen blijven geven die nodig is. Dat betekent dat we toe moeten naar een nieuwe manier van werken!Vanuit deze urgentie is de VVT-alliantie Waardenland gestart met een traject om het innovatief vermogen van de organisaties te vergroten. Welke stappen zijn inmiddels gezet of gaan er genomen worden?

 • Najaar 2020: nulmeting bij de organisaties om in kaart te brengen hoe men in elke organisatie omging met innovatie. Ook werd gekeken naar het innovatief vermogen en hoe dat werd gestimuleerd.

 • Tweede kwartaal 2021: masterclasses ‘Innovatie’ voor de 13 bestuurders betrokken bij de VVT-alliantie Waardenland.

 • Derde en vierde kwartaal 2021: masterclasses voor MT-leden en projectleiders van organisaties die verder willen met het gestructureerd het aanpakken van het vergroten van het innovatief vermogen van hun organisatie. In totaal doen hieraan zo'n 8 organisaties aan mee.

 • Vervolgens zullen we een innovatie-netwerk opzetten om ervaringen en tips en trics uit te wisselen.

Als WGV ZHZ voeren we de projectleiding van dit programma. Uiteraard leggen we ook verbinding met andere partijen en leden in ons netwerk die bezig zijn om innovaties in de zorg verder te brengen.

Prognoses arbeidsmarkt

Wat staat onze regio te wachten?

Recent zijn de prognoses gepubliceerd voor de arbeidsmarkt 2030 in Zuid-Holland Zuid. Deze factsheet gaat in op de vergrijzing, zorgvraag, werkgelegenheid, in- en uitstroom van medewerkers, instroom vanuit onderwijs en de arbeidsmarktkrapte. De prognosecijfers zijn niet rooskleurig. Nu én in de eerstkomende jaren moeten we maatregelen treffen om de zorg op tijd toekomstbestendiger te maken. 

Lees meer

Prognoses arbeidsmarkt Zorg en Welzijn ZHZ

Wat staat onze regio te wachten?

De prognosecijfers voor de arbeidsmarkt zijn niet rooskleurig. Nu én in de eerstkomende jaren moeten we maatregelen treffen om de zorg op tijd toekomstbestendiger te maken.

Dit najaar organiseert WGV ZHZ interactieve sessies, waarin we met HR-professionals van onze leden ingaan op de prognoses voor Zuid-Holland Zuid. Welke thema’s zijn van belang en wat kunnen we doen om de regionale prognoses te verbeteren? Na afloop delen we de resultaten van deze sessies, inclusief oplossingsrichtingen om het regionale tekort te verkleinen.

Oktober 2021

Gezamenlijk opleiden gestart

In oktober zijn ruim 60 Verzorgenden van verschillende ouderenzorgorganisaties gestart met een specialistische vervolgopleiding. Twee klassen volgen de opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende en twee klassen volgen de opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Gelukkig kunnen de opleiders van SVOZ weer fysiek op locatie in de regio lesgeven. Zie je mogelijkheden om ook voor andere zorg- of welzijnsopleidingen regionaal samen op te trekken? Neem dan contact op met Hanneke.

Online platform "Zorg jij?"

Wie kan beter vertellen over werken in de zorg dan de mensen die dat dagelijks doen? Hoe ontdekken leerlingen van de middelbare school hoe het er bij een zorgorganisatie in de praktijk aan toe gaat? En waar doen leerlingen hun eerste ervaring op met werken in zorg en welzijn?  Maak ook leerlingen enthousiast voor werken in zorg en welzijn!

Lees meer

Online Platform "Zorg jij?"

Dit najaar wordt het online platform “Zorg Jij?” opnieuw onder de aandacht gebracht bij docenten en decanen van de middelbare scholen in onze regio.

 “Zorg Jij?” is de centrale plek in de regio Zuid-Holland Zuid waar leerlingen en docenten een gastles, klassenbezoek, stage of meeloopdag kunnen aanvragen. Als werkgeversvereniging ondersteunen wij hierbij als ‘makelaar’ voor een goede match met één van de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties. Maak jij dit schooljaar ook weer leerlingen enthousiast voor werken in zorg en welzijn?

Subsidie Maatwerkregeling

Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden, afgekort “MDIEU”. Deze regeling loopt van 2021 tot 2025 en heeft als doel dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken. Als deze aanvraag wordt toegekend is de subsidie vanaf 2022 beschikbaar voor de regio.

Lees meer

Subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)

Met deze regeling ondersteunt de overheid sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

De sector zorg & welzijn kent grote uitdagingen in het duurzaam inzetbaar houden van de professionals. Om werkgevers hierbij financieel te ondersteunen is vanuit RegioPlus (waaronder Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid valt) een subsidie-aanvraag geplaatst. Als deze aanvraag wordt toegekend is er voor de regio vanaf 2022 subsidie beschikbaar vanuit MDIEU. In de loop van komende herfst zullen we meer bekend maken over de subsidie voor jou als werkgever.

Openstelling

Tweede ronde SOW Subsidie

Vanaf 1 oktober 2021 is  de tweede ronde van de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) opengesteld. De SOW geeft organisaties een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. 

Lees meer

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) open

De SOW geeft organisaties een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten.  Dit kan eventueel in samenwerking met andere zorginstellingen die wijkverpleging verlenen, zzp'ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten.

De subsidieregeling ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode van implementatie van de projecten. Voorbeelden zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en intercollegiale toetsing. De SOW biedt subsidie die deels gebruikt kunnen worden om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Het budget voor deze regeling is in totaal € 114 miljoen, voor projecten in de periode 2021 en 2022. Per activiteit kan er minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 subsidie aangevraagd worden. Alleen voor de activiteit 'nieuwe technologieën' geldt een maximum van € 25.000 subsidie. De subsidie draagt 30% tot 75% bij aan de totale kosten, afhankelijk van de activiteit(en) waarvoor u aanvraagt.

RegioPlus: verandering is nodig!

Zet in op anders werken, anders leren en anders organiseren!

Op Prinsjesdag presenteerde het demissionaire kabinet de plannen voor het komende jaar. RegioPlus is blij dat dit kabinet gehoor heeft gegeven aan de oproep om de salarissen voor zorgmedewerkers te verhogen. Het is een belangrijke stap voor de mensen die onmisbaar werk voor onze samenleving verrichten. Maar het is niet genoeg, vindt RegioPlus. Een nieuw kabinet moet ook op andere punten investeringen doen. 

Lees meer

RegioPlus: zet in op anders werken, anders leren en anders organiseren!

Om de mensen in Nederland ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen geven is een structureel ander uitgangspunt voor welzijn en zorg nodig. Een verandering waar welzijn, preventie en positieve gezondheid voorop komen te staan. De arbeidsmarkt vormt hierbij één van de leidende principes met een belangrijke rol voor de regio. Zet in op anders werken, anders leren en anders organiseren in de sector zorg en welzijn. Verandering is nodig:

 • Maak zorg- en welzijnsbeleid vanuit arbeidsmarktperspectief

  De juiste professionals zijn nodig om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te leveren. Daarom moet de arbeidsmarkt integraal onderdeel zijn hoe we de zorg nu en in de toekomst willen organiseren. Vraagstukken zijn daarnaast niet overal hetzelfde, er zijn verschillen tussen beroepsgroepen, branches én tussen regio’s. Daarom hoort eigenaarschap voor de arbeidsmarktaanpak ook bij de gezamenlijke partijen in de regio te liggen. Tegelijk is er meer verbinding en afstemming tussen landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid nodig dan nu het geval is.

 • Maak werk van de toekomstgerichte arbeidsmarkt

  Het is belangrijk dat de sector aan blijft sluiten bij de wensen van nieuwe generaties professionals, met ruimte voor diversiteit en meer inclusiviteit. Andere arbeidsvormen zijn nodig, zoals regionaal werkgeverschap en ondernemend werknemerschap. Door goede regionale en ketengerichte samenwerking kunnen professionals die flexibiliteit in werk willen dit ook krijgen, met de zekerheden van een dienstverband.

 • Stimuleer positief organisatieklimaat en modern werkgeverschap

  Een nieuwe tijd vraagt om nieuw leiderschap, met ruimte en aandacht voor de professional en vakmanschap, voor écht anders werken en organiseren. Het is zaak om dit leiderschap in te zetten voor het veranderen van het systeem, door anders te werken en te organiseren op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

 • Focus op vernieuwend leren en ontwikkelen

  De structurele verandering van zorg en welzijn vraagt ook om nieuwe en andere vaardigheden. Vaardigheden die passen bij deze, maar ook bij de komende tijd met bijvoorbeeld meer digitale zorg. Denken vanuit skills komt in plaats van denken vanuit diploma’s. Zowel in de werkomgeving als in het onderwijs is anders leren nodig. Daarmee komen er meer en betere mogelijkheden voor zij-instromers en herintreders.

De werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus pakken waar dat kan zelf de handschoen op, maar willen hierin ook samen optrekken met de landelijke partijen. Jelle Boonstra, directeur-bestuurder RegioPlus: “De maatschappelijke opgaven tot 2040 zijn zo groot dat we dit echt met alle betrokken landelijke, regionale en lokale partijen samen moeten doen”.

HRM-congres 20 september

Innovaties in de VVT 

Op het jaarlijks congres van HRM in de zorg waren sprekers van diverse organisaties aanwezig. De bestuurder van de VVT-instelling Tante Louise liet zien welke winst met innovatie is te behalen: 

 • voor de bewoners in welbevinden;
 • voor medewerkers door vermindering van werklast;
 • voor ons allen als zorgpremie-betalende burger door kostenbesparing. 

En de opvolger van Lydia Roth-van Baak is......!

Zoals je waarschijnlijk al hebt vernomen, gaat Lydia Roth – van Baak onze organisatie verlaten omdat ze in haar gezin een kleine verwacht. We zijn blij te kunnen melden dat in de persoon van Wardy Doosje een bevlogen en kundige opvolger is gevonden. Wardy neemt per 1 november het bestuurlijke stokje van Lydia over. In de volgende nieuwsbrief van november zal hij zich voorstellen.  

Wardy: welkom in ons team en in onze regio!

Tips?

Door interactieve publicaties kunnen wij ons nieuws nóg beter delen. Heb je tips, vragen of wil je iets anders in de nieuwsbrief zien? We horen het graag!

Nieuwsbrief Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid - oktober 2021