Werkgeversvereniging zorg en welzijn Zuid-Holland Zuid

Nieuwsbrief april 2020

Corona special

Half maart werd duidelijk dat Nederland ook verregaande maatregelen moest nemen om te voorkomen dat het corona virus een enorme piekbelasting op de zorg zou veroorzaken. Wij hebben in de afgelopen maand onze activiteiten, in overeenstemming met het ministerie van VWS en alle belanghebbenden uit de regio, aangepast op wat er nodig is in deze periode. In deze nieuwsbrief laten wij je zien wat deze activiteiten zijn en waarvoor je bij ons terecht kan de komende periode.

Duizenden aanmeldingen van (oud)zorgprofessionals

Extra handen voor de zorg

Al snel werden er verschillende initiatieven gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven. Om deze initiatieven te bundelen via een gezamenlijke database is landelijk extrahandenvoordezorg.nl opgezet. Hier kunnen (oud)professionals zich melden. Via dezelfde site kunnen organisaties die extra ondersteuning nodig hebben zich aanmelden. Vervolgens matcht het regionale contactpunt vraag en aanbod, in deze regio is dat de WGV ZHZ. Landelijk hebben inmiddels meer dan 20.000 mensen zich aangemeld. Bekijk via de button hieronder de resultaten.

Resultaten

Landelijke cijfers

2 april 2020

  • Meer dan 20.000 mensen hebben zich aangemeld om helpen.

  • Tot nu toe hebben bijna 285 zorgorganisaties een ondersteuning gevraagd via extrahandenvoordezorg.nl. Ze vragen in totaal bijna 3773 extra FTE.

  • Zowel voor de vraag als het aanbod zijn de grootste groepen mensen met een achtergrond als verpleegkundige, verzorgende, helpende of arts.

  • De belteams hebben inmiddels 10.787 mensen benaderd.

  • Ruim 3774 mensen zijn voorgesteld aan zorgorganisaties.

Regio Zuid-Holland Zuid

10 april 2020

  • 379 kandidaten uit de regio Zuid-Holland Zuid hebben zich aangemeld via extrahandenvoordezorg.nl.

  • Ze zijn allemaal telefonisch benaderd en van  333 mensen is het dossier compleet.

  • Er zijn inmiddels 98 kandidaten voorgesteld en ingezet bij 10 werkgevers in de regio.

  • Er zijn 157 kandidaten die (deels) inzetbaar zijn na een scholing of in de ondersteuning.

  • 72 kandidaten zijn niet (meer) of moeilijk inzetbaar.

Beschikbare crisis scholingsmogelijkheden 

Vanwege de corona crisis bieden diverse partijen extra hulp door het gratis beschikbaar stellen van e-learnings en andere digitale hulpmiddelen. Zo zijn er onder andere via het KICK-portaal tijdelijk 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen vrij toegankelijk gemaakt, kun je via micro-learning  in 5 minuten je kennis op het gebied van handhygiëne opfrissen of download de serious game ‘REINier’ om weer op de hoogte te zijn van de juiste procedures en handelingen rondom infectiepreventie. 

Inzet zorgmedewerkers met verlopen BIG

Op 17 maart maakte het ministerie van VWS bekend dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie – minder dan twee jaar - verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook herregistratie is tot nader order uitgesteld om te voorkomen dat in deze situatie zorgprofessionals mogelijk worden doorgehaald en daarmee de bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen verliezen.

Virtual reality

Verpleegkundigen krijgen COVID training

Verpleegkundigen die vanuit een andere discipline worden ingezet op een COVID afdeling, kunnen daarvoor een virtuele training volgen. Het Erasmus MC ontwikkelde een trainingsapp en stelt deze gratis beschikbaar voor alle verpleegkundigen in Nederland. 

Ontwikkelingen SectorplanPlus 

Bijdrage crisis scholing, deadlines uitgesteld

De corona crisis kan voor werkgevers ook grote financiële consequenties hebben. Er zijn diverse overheidsregelingen voor werkgevers. Ook subsidie SectorplanPlus sluit aan bij wat er nodig is in de sector.  

Tegemoetkoming inwerkkosten

Bijdrage voor inwerkkosten mogelijk

via subsidie SectorplanPlus

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de corona crisis op te vangen. Om werkgevers in Zorg en Welzijn te stimuleren het extra aanbod te benutten wordt er een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van VWS voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. De subsidie zal achteraf worden verstrekt via vaste vergoedingsbedragen voor de scholingstrajecten van deze extra tijdelijke instroom. Dit wordt op dit moment verder uitgewerkt. De meest actuele informatie over de subsidie SectorplanPlus vind je via onze site of neem contact op met Robin Haksteeg.

Uitstel deadlines

Deadlines SectorplanPlus verschoven

De deadlines van 1 april jl. (tijdvak 3) en 1 juli (tijdvak 1) voor het verantwoorden van SectorplanPlus, zijn wegens de corona crisis uitgesteld. SectorplanPlus geeft hiermee ruimte aan zorginstellingen om zich te kunnen richten op de continuïteit van zorg. Het is nog niet bekend wanneer nieuwe deadlines worden vastgesteld, zodra dit het geval is zullen we dit communiceren.

Hoe blijf je sterk in je werk tijdens de corona crisis?

Sterk in je Werk staat medewerkers bij met extra mentale coaching!

De emotionele druk op zorgprofessionals tijdens de corona crisis is groot en daarmee neemt de vraag naar mentale ondersteuning sterk toe. Onder aanvoering van RegioPlus en CNV Zorg & Welzijn, start Sterk in je Werk met extra mentale ondersteuning voor medewerkers in zorg en welzijn. Professionele coaches bieden, op vrijwillige basis, mentale coaching en een luisterend oor. Indien nodig verwijzen zij door naar gespecialiseerde hulp. 


Deze preventieve gesprekken kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. Sterk in je Werk is zo een aanvulling op wat werkgevers al organiseren aan mentale steun. Om iedereen in jouw organisatie te informeren over deze coaching zijn een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld. 


Wil jij je als vrijwillig coach aanmelden? Dat kan via Extra Coaching voor de Zorg.

 

* communicatie uitingen zitten in een ZIP, die moet eerst worden uitgepakt.

NIEUW!

Extra Coaching voor de Zorg

Extra Coaching voor de Zorg is een landelijk initiatief en samenwerkingsverband met Sterk in je Werk waarbij deskundige coaches zich vrijwillig inzetten voor zorgprofessionals die onder grote druk staan door de corona crisis. Ben je beroepsmatig met coaching bezig en beschik je over een passende (opleidings-) achtergrond en ervaring en wil je je vrijwillig inzetten om mentale ondersteuning te bieden aan zorgprofessionals? Meld je dan aan! Samen doen we wat we kunnen.